Tiedotteet

Terveisiä hallituksen kokouksesta! (21.1.2022)

Hei rakkaat sanelaiset!

Ensimmäisistä kouluviikoista on nyt selvitty, ja hallitus on palannut virallisesti sorvin ääreen!
Hallituksen ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin muun muassa vujujen ajankohtaa sekä sektorien kuulumisia.

Tsemppiä kaikille talveen ja opiskeluihin 

💙

Terkuin Sanen hallitus

<null>


Sanen aktiivit esittäytyivät fukseille (14.9.2021)

Esittelyillassa fuksit pääsivät myös sovittamaan haalareita.

Tiistai-iltana 14. syyskuuta Sanen aktiivit ja uudet opiskelijat kokoontuivat Seminaarinmäellä Fennicumin pihassa ja muodostivat siinä suuren ringin. Uudet ja vanhat kohtasivat, kun kaikki pääsivät esittäytymään toisilleen. Aktiivit myös kertoivat omista ainejärjestön toimialueistaan, jotta ne tulivat tutummiksi fukseille.

Esittelykierroksen jälkeen fuksit pääsivät sovittamaan haalareita pieninä ryhminä ja tekemään haalaritilauksen. Koska ilta oli viileä, sovitus tapahtui sisätiloissa. Iloinen puheensorina täytti Fennicumin alakerran, kun uudet sanelaiset pohtivat ja mallailivat, mikä haalarikoko olisi itselle sopivin.

Sovituksen yhteydessä aktiivit myös tarjosivat fukseille mahdollisuuden ostaa haalarimerkkejä. Merkit kiinnostivatkin opiskelijoita niin paljon, että osa mukaan varatuista merkeistä pääsi jopa loppumaan kesken. Onneksi kukin voi ostaa niitä lisää myöhemminkin. Selvää on, että fuksien uusiin haalareihin ommellaan paljon Sanen merkkejä.

Eveliina Lehtola

Fuksit (edessä) ja aktiivit kerääntyivät Fennicumin eteen.

Allekirjoitimme kannanoton korkeakouluopiskelijoiden jaksamisesta (20.3.2021)

Sane ry on allekirjoittanut yli 220 muun järjestön kanssa korkeakouluopiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia koskevan kannanoton. Kannanotto on luettavissa alla.

Korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia 

Yliopisto-opiskelijoiden etäopetus on jatkunut jo yli vuoden. Tällä hetkellä korkeakouluopiskelijoiden  arjessa korostuvat yksinäisyys, motivaation puute ja toivottomuus. Etäopiskelun ja virikkeiden  puuttumisen myötä itseohjautuvuuden ylläpitäminen on haastavaa, ja uupumus on lisääntynyt  korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Yhdessäkään aiemmassa korkeakouluopiskelijoiden  hyvinvointia koskevassa tutkimuksessa ei opiskelijoiden uupumus ole ollut yhtä suurta kuin  tuoreimmissa tutkimuksissa. Alustavien tulosten mukaan uupuneiden opiskelijoiden määrä on  kaksinkertaistunut verrattuna vuoden 2016 tilastoihin [1]. Suomen hallitus ei ole tarjonnut tarpeellisia  ja konkreettisia ratkaisuja korkeakouluopiskelijoiden tilanteeseen. Vinkit oman elämän kalenterointiin  tai tsempit jaksamiseen ovat ala-arvoisia tilanteessa, jossa kokonainen sukupolvi  korkeakouluopiskelijoita kärsii poikkeusoloista ja sen aiheuttamista vakavista lieveilmiöistä.  Jaksamattomuus ei ole yksittäisen opiskelijan asenneongelma. Kyse on rakenteellisesta, koko  sukupolvea koskettavasta kriisistä, johon on nyt tartuttava. Tämä kannanotto on meidän  hätähuutomme: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia. 

Opiskelijoilta ei voida vaatia poikkeusoloissa normaalia suoriutumista opintojen osalta, sillä  muutokset opetuksessa ovat vaikuttaneet väistämättä monien korkeakouluopiskelijoiden opintoihin  ja hyvinvointiin. Vaadittujen opintopisteiden määrää tulee huojentaa opintotuen osalta,  opintotukikuukausien määrää on lisättävä ja valmistumisen on saatava venyä vuodella ilman  sanktioita opintolainan hyvityksen osalta. Toimien on kosketettava kaikkia korkeakouluopiskelijoita,  jotka ovat opiskelleet koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa. Huojennuksista ei tule vaatia erillisiä  selvityksiä, vaan ne on taattava jokaiselle korkeakouluopiskelijalle. 

Hallitus kehotti tiedotustilaisuudessaan hakemaan apua uupumukseen. On useita tapauksia, joissa  terveyspalvelumme YTHS:n piiriin on vuodenvaihteessa tapahtuneen laajentumisen jälkeen ollut  miltei mahdotonta päästä. Resurssit eivät vastanneet opiskelijoiden tarvetta aiemminkaan.  Arkeamme ovat olleet viikkojen ja kuukausien odotukset hoitoon pääsyyn, ja esimerkiksi jonot  psykiatrille ovat olleet jopa yli puoli vuotta. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin vielä entistä kriittisempi;  ajanvarauspalvelu SelfChat on ollut poissa käytöstä jo kolme kuukautta, joten avun saaminen on  todella haastavaa. Tähän mennessä YTHS:lle ohjattu lisärahoitus on vain paikannut jo olemassa  olleita vuotokohtia. Kriisitilanteessa syntyneet ja syventyneet mielenterveysongelmat tarvitsevat  oman ylimääräisen budjettinsa. 

Opiskelijoita pitää pinnalla kliseinen toivo paremmasta huomisesta. Harva asia romahduttaa  jaksamista yhtä paljon kuin linjaus etäopetuksen jatkumisesta taas ensi lukukaudella. Päätöstä  etäopetuksen jatkumisesta ei tule tehdä löyhin perustein. Jokaisen linjauksen tulee olla joustava ja  ottaa huomioon pandemiatilanteen kehittyminen. Käytännön on oltava linjassa päätösten kanssa.  Jos opiskelijat ovat etäopetuksessa, ei heitä voi samaan aikaan vaatia tenttimään opintosuorituksia  fyysisesti yliopistolla. Jos etäopetusta päätetään jatkaa ensi syksynä, opetuksen laatuun on  panostettava. Opiskelijoiden oikeus laadukkaaseen ja turvalliseen koulutukseen täytyy taata myös  poikkeusaikana. 

Edunvalvojinamme opiskelijajärjestöissä eivät toimi hyvinvoinnin ammattilaiset, vaan yhtälailla  uupumuksesta kärsivät opiskelijat. Olemme väliinputoajia – haavoittuvaisia nuoria aikuisia keskellä  suuria elämänmuutoksia. Siksi sosiaaliset suhteet ja yhteisöllisyys ovat avainasemassa  opiskelijoiden jaksamisen kannalta. Uupumus ja muut mieltä varjostavat ongelmat ovat meidän  synkkä sukupolvikokemuksemme. Tilanne vaatii tehokkaita ratkaisuja. Vaadimme Suomen  hallitukselta uutta tiedotustilaisuutta, jossa tilanteemme vakavuus huomioidaan ja siihen vastataan  konkreettisin keinoin. 

Opiskelijoita ei tule kohdella kuin liukuhihnatavaraa, jonka voi mekaanisesti muuntaa tulevaisuuden  työvoimaksi. Yhteisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta yhteiskuntaa  riepottelevasta kriisistä palautuminen on mahdollista. Miten pystymme rakentamaan yhteiskuntaa  koronan jälkeen, kun tulevaisuuden asiantuntijat kärsivät uupumuksesta jo ennen työelämää?

Lähteet 

[1] Helsingin Yliopisto. Yliopisto-opiskelijat ovat tavallista uupuneempia koronakeväänä. 2020.  [Viitattu 11.3.2021]  

https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/opetus-ja-opiskelu-yliopistossa/yliopisto-opiskelijat-ovat-tavallista uupuneempia-koronakevaana?fbclid=IwAR08Ke2i3zJcge79mCzq880lj6YKu_34n o2QpU56WojTLoSafkoDyItcxw. 

<null>


Uudet Sane-aktiivit on valittu! (25.11.2020)

Kuukausi ennen joulua, etukäteislahjana Sane syyskokousti tiistaina 24.11.2020. Kokouksessa valittiin seuraavan vuoden hallitus ja muut aktiivit. Tekijät ja heidän kaikki pestinsä on listattu alle!

Sanen hallitus 2021:

Elisa Kuvaja (puheenjohtaja, Osma-edustaja)

Riina Linnainmaa (varapuheenjohtaja, viestintävastaava)

Essi Stenbäck (rahastonhoitaja)

Eevi Pulkkinen (sihteeri, viestintävastaava, työelämä- ja alumnivastaava)

Eeli Salo (koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava, liikuntavastaava, tapahtumavastaava)

Helka Luostarinen (haalarimerkkivastaava, liikuntavastaava, isäntä)

Vilma Järvelin (tapahtumavastaava)

Elsi Iso-Koivisto (yritysyhteistyövastaava, kulttuurivastaava, emäntä)

Hallituksesta valitaan myöhemmin vielä JANO- ja Lingviestit-vastaavat.

Sektorivastaavat ja muut tekijät:

Reetta Viljaharju (haalarimerkkivastaava, isäntä)

Aino Taskinen (tapahtumavastaava, InSanen päätoimittaja, kansainvälisyysvastaava)

Eveliina Lehtola (yritysyhteistyövastaava, työelämä- ja alumnivastaava)

Weera Koskela (koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava)

Henna Uotila (fuksi- ja tutorvastaava)

Peppi Kajoluoto (kehitysyhteistyö- ja ympäristövastaava)

Nea Vaahtera (emäntä)

Tuomo Niiranen (Osma-edustaja)

Onnea kaikille valituille!

Ensi vuoden toimintaa ohjaavat asiakirjat vahvistettiin

Kokouksessa myös vahvistettiin Sanen toimintasuunnitelma ja talousarvio eli budjetti ensi kaudelle.

Samalla käytiin läpi ja vahvistettiin Sanen strategia vuosille 2021–2024. Sanen visio muodostuu kolmesta pääkohdasta, jotka ovat yhteisöllisyys (niin järjestön sisällä kuin muiden järjestöjen ja toimijoiden välillä), kulttuurielämän kukoistus (nostaa esille kulttuuriin liittyviä kysymyksiä) ja aktiivisuus (järjestö ottaa aktiivisesti kantaa opiskelijoita koskeviin ajankohtaisiin asioihin ja ottaa huomioon koko jäsenistönsä, esim. saavutettavan ja esteettömän viestinnän avulla). 

Strategiassa määritellään Sanen arvoiksi hyvinvointi, vastuullisuus sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Kauttaaltaan tavoitteena on monipuolisesti tukea opiskelijoita ja edistää niin opiskelijoiden kuin (opiskelu)ympäristön parempaa huomista.

<null>


Sanen ja Viiton fuksiaisia vietettiin maailmanlopun tunnelmissa (1.10.2020)

Sanen ja Viiton yhteisiä maailmanlopun fuksiaisia vietettiin lämpimässä syysillassa keskiviikkona 23.9. Fukseja tapahtumaan osallistui reilut parikymmentä, joten kenenkään ei tarvinnut selviytyä maailmanlopusta yksin. 

Rasteilla muun muassa etsittiin selviytymisvälineitä, rustailtiin maailmanlopun runoja ja esitettiin pantomiimeja. Kuuluipa iltaan myös rastinpitäjien lahjomista ja fuksilaulun mahtipontista (huuto)laulamista. 


“Fuksiaisissa oli superhauskaa. Rastit olivat monipuolisia ja kivoja, mutta hauskinta oli pukeutuminen. Fuksilaulu soi päässä koko loppuviikon!”

Vuoden 2020 fuksi

Illan pimetessä etsiydyttiin Harjulle, jossa paljastettiin fuksiaisten voittajat. Ryhmäkisan voitti Aika laiskat eepokset -ryhmä ja parhaasta asusta palkittiin Amanda, joka oli pukeutunut ruttotohtoriksi. Lopuksi fuksit pääsivät lausumaan fennistivalan ja täten virallistamaan fennistiytensä. Mukavaa oli!

Perinteinen fuksiaiskuva Fennicumin edessä

<null>


Vuoden 2020 toimijat valittu! (7.11.2020)

Sanen syyskokouksessa 5.11. valittiin vuoden 2020 hallitus ja aktiivit. Yhdistyksen kokoonpano näyttää ensi vuonna seuraavalta:

Hallitus:

Tuomo Niiranen, puheenjohtaja

Riina Linnainmaa, varapuheenjohtaja, Jano-vastaava

Aino Taskinen, sihteeri, kansainvälisyysvastaava

Minna Hautaniemi, rahastonhoitaja

Henna Uotila, koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava, fuksivastaava

Essi Stenbäck, haalarimerkkivastaava

Elisa Kuvaja, tapahtumavastaava, Lingviestit-vastaava

Peppi Kajoluoto, tiedottaja, ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava

Hanna Leppävuori, liikuntavastaava

Aktiivit:

Tapahtumavastaava: Vilma Järvelin

Haalarimerkkivastaava: Nea Hakamäki

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava: Siiri Hynönen

Liikuntavastaava: Elisa Kuvaja ja Vilma Järvelin

InSanen päätoimittajat: Heta Aho ja Aino Taskinen

Yritysyhteistyövastaavat: Veera Niutanen, Viola Aaltonen ja Elsi Iso-Koivisto

Emännät: Nea Vaahtera, Elsi Iso-Koivisto ja Elina Smeds

Isäntä: Henna Uotila

Osma-edustajat: Marjaana Kujamäki ja Tuomo Niiranen

Alumni- ja työelämävastaava: Eveliina Lehtola ja Essi Stenbäck

Onnea kaikille valituille!

<null>


Sanen teatterireissu (27.3.2019)

Kyllästyttääkö kotisohva perjantai-iltaisin? Kaipaatko kulttuuria elämääsi, mutta kaverit valitsevat aina vain Netflixin? Nyt sinulla on mahdollisuus liittyä mukavan porukan seuraan kuluttamaan teatterin penkkejä, sillä sanelaiset lähtevät yhdessä katsomaan Skavabölen pojat -näytelmää Jyväskylän Huoneteatteriin 29.3.!

”Tragikomedia 70-luvun perhe-elämästä veljesten Rupertin ja Evertin silmin katsottuna. Tarina ydinperheen hajoamisesta on ajankohtainen, rankka, mutta lämminhenkinen.” Lisätietoja: http://www.huoneteatteri.fi/naytelma.php?naytelmat_id=397

Esityksen kesto on 2 h 25 min sisältäen 20 min väliajan.
Lipun hinta on opiskelijoille 8€. Muistathan ottaa opiskelijakortin mukaan!

Miten toimin?
Suosittelemme varaamaan lipun esitykseen osoitteesta: https://www.netticket.fi/information_plays.php?info_id=11884
Varattu lippu täytyy lunastaa viimeistään 30 minuuttia ennen esityksen alkua! Lipun voi myös halutessaan ostaa suoraan netistä tai tuntia ennen esityksen alkua paikan päältä.

MITÄ? Sanen teatteriperjantai Skavabölen poikien parissa!
MISSÄ? Jyväskylän Huoneteatterilla (Sammonkatu 4)
MILLOIN? 29.3. klo 19.00
MIKSI? Koska kulttuuri on kivaa ja yhdessä se on vielä kivempaa!
MITÄ MAKSAA? 8 euroa opiskelijakortilla

PS. Skavabölen pojat pyörii huoneteatterilla vielä seuraavina päivämäärinä jos yhteisretken päivämäärä ei onnistu!

su 31.3.201915:00 
pe 5.4.201919:00 
la 6.4.201918:00 
su 7.4.201915:00 
la 13.4.201918:00 
su 14.4.201915:00 
to 18.4.201918:00 
ke 24.4.201918:00 
pe 26.4.201919:00 
la 27.4.201918:00 

<null>

Sivut: 1 2 3 4 5