Mistäs tiesit tänne tulla?

Tällä sivulla joukko suomen kielen opettajaopiskelijoita ja asiantuntijaopiskelijoita kertovat itsestään tarkemmin: keitä he ovat, miksi he ovat tulleet Jyväskylään opiskelemaan suomen kieltä, mitä haaveita heillä on tulevaisuutta ajatellen?