Järjestö

Sane ry on Jyväskylän yliopiston suomen kielen opiskelijoiden oma ainejärjestö. Se on rekisteröity yhdistys, jonka tehtäviä ovat opiskeluolojen parantaminen ja tasa-arvoisten oikeuksien toteuttaminen yliopistomaailmassa. Näitä tehtäviä toteuttaakseen Sane tekee monenlaista yhteistyötä niin suomen kielen oppiaineen, kielten ja viestinnän laitoksen kuin Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnankin kanssa.

Opiskelijoiden edunvalvonnan lisäksi Sane järjestää jäsenilleen opiskelujen vastapainoksi erilaisia tapahtumia, juhlia ja tempauksia, joiden parissa aikaa vietetään yhdessä. Edunvalvonta ja vapaa-ajan toiminta ovat keskenään yhtä tärkeitä puolia Sanen toiminnassa ja ne takaavat sen, että ainejärjestöstä on hyötyä ja iloa kaikille tasapuolisesti. Monipuolisesta toiminnasta pitävät huolen vuoden välein vaihtuvat vastuuhenkilöt sekä aktiivinen jäsenistö.