Pestiesittelyt

Tässäpä kaikkien aktiivipestien kuvaukset! 😀

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle ja valmistelee siellä käsiteltävät asiat. Hän on ainejärjestön edustaja ja kokousten johtaja ja kantaa suurimman vastuun ainejärjestön sisällä pitäen kaikki langat käsissään. Hän huolehtii siitä, että ainejärjestössä asiat toimivat mallikkaasti ja laillisesti ja että muut hallituksessa ovat ajan tasalla omista tehtävistään ja pystyvät hoitamaan pestejään. Puheenjohtaja on viime kädessä vastuussa siitä, mitä Sanessa tapahtuu. Käytännön tehtäviä on kokousten koolle kutsuminen ja johtaminen, ainejärjestön edustaminen sekä muiden auttaminen.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja tekee tiivistä yhteistyötä puheenjohtajan kanssa ja tarvittaessa toimii puheenjohtajan sijaisena. Varapuheenjohtajan pesti on melko joustava; puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sopivat yhdessä hallituskauden alussa siitä, miten vastuut jakautuvat. Käytännössä varapuheenjohtaja voi avustaa sekä puheenjohtajaa että muita sektoreita.

Sihteeri

Sihteeri laatii ainejärjestön kokousten pöytäkirjat eli hänen pitää olla kokouksissa läsnä ja (riittävän) skarppina. Pöytäkirjojen laadintatyylejä on monenlaisia: joku kirjoittaa romaaneja, toinen luottaa ranskalaisiin viivoihin. Olennaista kuitenkin on, että tehdyt päätökset ilmenevät pöytäkirjoista selkeästi eikä dokumenttiin ole eksynyt ylimääräistä satuilua, vaan asiakirjan kulku noudattelee kokouksen kulkua mahdollisimman uskollisesti. Kun pöytäkirja on laadittu, lähettää sihteeri sen tarkistuskierrokselle aktiiviryhmään ja keräilee sen päätteeksi tarvittavat allekirjoitukset. Lopuksi pöytäkirja lähetetään yhdistyksen jäsenistölle sähköpostilistan kautta.

Sihteerin homma ei siis paljoa vaadi. Jos korva–sormi-koordinaatio pelittää edes jotenkuten, niin homma sujunee ongelmitta. Jos jokin asia menee kokouksessa ohi, niin sitten hetimiten vain kyselee tarkemmin, että mikä olikaan homman juoni. Sihteerin duunissa on myös se hyvä puoli, että saa hyvän (teko)syyn olla hiljaa kokouksissa, kun muka keskittyy pöytäkirjan kirjoittamiseen eikä ole näin aikaa heitellä perusteltuja mielipiteitä 😀

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja huolehtii ainejärjestön talousasioista. Tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat kirjanpito, kulukorvausten ja laskujen maksaminen, laskujen tekeminen, talousarvion laatiminen sekä tilinpäätös. Tärkeää on myös yhteistyössä muiden aktiivien kanssa huolehtia siitä, että budjettia noudatetaan tilikauden aikana sekä muistutella esimerkiksi kuittien säilyttämisestä kulukorvausten maksua varten. Rahastonhoitajan hommat jakautuvat melko tasaisesti koko kaudelle ja erityisesti kirjanpitoa voi tehdä pitkälti omien aikataulujen mukaan.

Tiedottaja (2 kpl)

Tiedottajan tehtävänä on yksinkertaisesti pitää sanelaiset kartalla! Tässä hyödynnetään eri kanavia: somekanavia, sähköpostilistaa ja nettisivuja. Pestissä pääsee tekemään tiiviisti yhteistyötä monien eri aktiivien kanssa, koska tiedotusta tulee monelta eri toimijalta: tiedottaja ei siis ole yksinään vastuussa tiedottamisesta, vaan asioita kannattaa delegoida eteenpäin eri sektoreille. Toki viime kädessä se on tiedottaja, joka on vastuussa viestinnän selkeydestä ja sen riittävyydestä. Tiedottajia on yleensä kaksi ja he voivat keskenään jakaa tehtävät niin kuin hyvältä tuntuu.

Koposopo (2 kpl)

Kopo = Koulutuspoliittinen vastaava. Henkilö, joka auttaa teitä kaikissa opiskeluun ja opintoihin liittyvissä asioissa sekä toimii opiskelijoiden edunvalvojana. Tärkeä linkki myös opiskelijoiden ja JYYn sekä tiedekunnan henkilökunnan välillä.

Konkretiassa kopoilu on esim. valiokunnissa käymistä ja esimerkiksi lehtoreiden hoputtamista arvosanojen antamisessa. Keskeisin tehtävä on pysyä ajan tasalla koulutuspolitiikasta ja esim. laitoksen/oppiaineen asioista. Tämä vaatii pääosin sähköpostien lukemista. Todella harvinaisissa tapauksissa kopolle voi tulla eteen hankalampia tapauksia (esimerkiksi kiistat henkilökunnan kanssa), mutta niissä koko kopoverkosto (mm. JYYn kopovastaavat) ja Sanen hallitus on tietenkin tukena.

Tällä hetkellä (ja seuraavalle kopolle) erikoisuutena tulee olemaan OPS-työssä auttaminen. Kopo toimii OPS-työssä kanssaopiskelijoidensa edustajana, nostaen esiin opiskelijoiden näkökulmat esimerkiksi kurssien suoritustapoihin, kurssien sisältöihin ja kaikkeen muuhun olennaiseen. Tehtävään riittää pelkkä kokemusasiantuntijuus, joten aiempaa koulutuspoliittista tietämystä/kiinnostusta ei tarvitse olla.  

Sopo = Sosiaalipoliittinen vastaava. Henkilö, joka auttaa teitä sekä valvoo teidän oikeuksianne asioissa, jotka liittyvät esim. asumiseen, toimeentuloon, tasa-arvoon/yhdenvertaisuuteen sekä terveyteen. Yleisesti sopo pitää huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista.

Konkretiassa sopon tehtäviin kuuluu valiokunnissa käyminen sekä opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvistä asioista perillä oleminen (esim. sisäilmaongelmat, esteettömyys, YTHS, häirintä, kiusaaminen, asuminen, toimeentulo…). Keskeisenä tehtävänä on tietää kenen apuun ohjata opiskelija, joka tulee luoksesi: olisi se yliopiston Hyvikset, JYYn toimijat, YTHS, amanuenssi, Kela tai kuka tahansa. Sopon rooli on todella monimuotoinen ja tekijänsä näköinen. Sopo voi esimerkiksi tehdä tapsojen kanssa hyvinvointi-tempauksia tai -tapahtumia!

Parasta koposopoilussa on oman työn jäljen konkretia ja merkitys: kaikki asiat mitä koposopona teet hyödyttää tavalla tai toisella jokaista kanssaopiskelijaasi.

Yritysyhteistyövastaava (2 kpl)

Yritysyhteistyövastaavat hankkivat Sanelle uudet sponsorit ja yhteistyökumppanit sekä ylläpitävät suhteita vanhoihin kumppaneihin. Heidän tehtävänään on myös huolehtia sopimusten noudattamisesta ja mainosten myynnistä ainejärjestölehti InSaneen.

”Yrkkänä” pääsee myös hankkimaan haalarisponsorit ja haalarit ja siten vaikuttamaan siihen, kuinka nopeasti uudet fuksit pääsevät tunnustamaan Sanen sinistä. Pesti painottuu haalareiden takia syksyyn, joten muu vuosi sujuu yrkkien osalta leppoisemmissa merkeissä. Tällöin työnkuvana on muistutella muita aktiiveja esimerkiksi sopimuksissa mainittujen tapahtumien järjestämisestä sekä toteuttaa yhteistyökumppaneiden kanssa sovittuja mainoksia sosiaalisen median kanaviimme. Pestiin käytettävän ajan voi siis itse aikatauluttaa melko vapaasti.

Tehtävä on selkeä ja sille on olemassa valmis toimintarunko, joten pestiin on helppo hypätä ilman sen kummempaa kokemustakin. Yrkät tekevät yhteistyötä myös muiden aktiivien kanssa, joten apua on aina ja nopeasti saatavilla. Pestiä ei myöskään tarvitse hoitaa yksin, vaan vuosittain tehtävään valitaan kaksi henkilöä. Vastuu jakautuu siis tasaisesti, jolloin mistään ei tarvitse päättää yksin.

Kaupan päälle yrkkänä toimimisesta saa varmuutta vieraiden tahojen kanssa asioimiseen ja verkostoitumiseen. Samalla pääsee tutustumaan myös sopimusteknisiin kiemuroihin. Tällaiset taidot ovat yleensä työnantajien mieleen. Ja mikä parasta, pestissä pääsee vaikuttamaan Sanen yhteistyösisältöihin ja -muotoihin. Miksipä et siis yrittäisi neuvotella ainejärjestöllemme etuja vaikkapa lempikirjakauppaasi.

Tapahtumavastaava (väh. 2 kpl)

Tapahtumavastaavat järjestävät paljon erilaisia tapahtumia ainejärjestön jäsenille. Pestiin kuuluu monenlaista hommaa, kuten ryhmätyöskentelyä, tapahtumien suunnittelua, tiedottamista, verkostoitumista, käytännön järjestelyä sekä haalarimerkkien suunnittelua ja tilausta. Iso osa tehtävää on tietysti myös itse tapahtumiin osallistuminen!

Tapahtumavastaavana pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan laajasti erilaisia tapahtumia niin oman ainejärjestön kesken kuin myös yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. Järjestettäviin tapahtumiin voivat kuulua muun muassa pihapeli-illat, grillaus, karaoke, luontoretket, lautapeli-illat, kämppäapprot sekä sitsit erilaisilla teemoilla. Näiden lisäksi tapahtumavastaavat avustavat tarvittaessa myös orientaatioviikon, Osman ja vuosijuhlien järjestelyissä.

Tapahtumavastaavat tekevät myös paljon yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa. Pestin parhaita puolia ovatkin juuri sen ihmisläheisyys, yhteisöllisyys ja poikkitieteellisyys sekä kaikenlaiset yhteistyöt muiden ainejärjestöjen kanssa.

Pestin kautta voi oppia myös paljon tärkeitä taitoja tulevaisuutta varten. Näistä keskeisimpiä ovat organisointi- ja suunnittelutaidot,  tiimityöskentelytaidot ja ongelmanratkaisutaidot. Pesti tarjoaa myös oivallisen mahdollisuuden kehittää esiintymisvarmuutta, sillä erilaisia tapahtumia vetäessä itseluottamus kehittyy huimasti. Erityisen mahtavan pestistä tekee se, kun pääsee näkemään työnsä lopputuloksen. Tapahtumavastaavat pääsevät myös varmasti mukaan kaikkiin Sanen tapahtumiin.

InSanen päätoimittaja (2 kpl)

Päätoimittaja on viime kädessä vastuussa ainejärjestölehden saattamisesta edustuskuntoon. Lehden työstö alkaa lukukauden alussa starttipalaverilla, jonka päätoimittaja järjestää ja jossa viimeistään päätetään lehden teema ja tavataan tyyppejä, jotka haluaisivat lehteen kirjoittaa (tai piirtää). Päätoimittajan ei kannata kuitenkaan tyytyä vain tähän, vaan ihmisten suoraviesteihin liukumalla on hyvä keräillä kirjoittajia lisää, jos alkaa näyttää, että juttuja ei meinaa tulla. Oma-aloitteisuus on siis päätoimittajan hommissa enemmän kuin suotavaa. Juttujen dedisten lähestyessä päätoimittajalla on myös vastuu ystävällisesti muistutella, että nyt jutut tänne ja heti. Mikäli juttuja ei siltikään tule riittävästi, nokkela päätoimittaja keksii kaikenmaailman fillerijuttuja täytteeksi. Päätoimittaja pitää myös taittokoulutuksen taiton alkaessa, eli joskus marraskuussa tai huhtikuussa. Huoli pois, edeltävä päätoimittaja(pari) opettaa tämän ja kaikki muut niksit seuraavalle soihdunkantajalle eli tyhjän päälle ei tarvitse jäädä.

Päätoimittajan hommassa pääset hyvin vapaasti tekemään juuri sen näköistä lehteä kuin huvittaa. Homma sopii siis itsenäisille ja idearikkaille tyypeille. Muista kuitenkin, että lehti toimii eräänlaisena fasadina ulkomaailmalle ainejärjestöstämme eli ihan ranttaliksi ei kannata pistää. Laadi sellainen lehti, jota kehtaat isovanhemmille joulupöydässä esitellä.

Osma-vastaava (2 kpl)

Osma-vastaavien tärkeimpänä tehtävänä on toimia Osma ry:n ja Sanen välisenä viestinviejinä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Osma-vastaavat kuuluvat sekä Osman että Sanen hallituksiin ja osallistuvat molempien järjestöjen kokouksiin. Lisäksi Osma-vastaavat hoitavat keväisin ja syksyisin Osma-viikonlopuista viestimisen sanelaisille sekä organisoivat osmaamaan lähtevien sanelaisten järjestäytymisen.

Kyökkiniekka (2 kpl)

Emännät huolehtivat tarjoiluista kahvitustilaisuuksiin eli esim. Suureen graduseminaariin ja muihin Sanen tapahtumiin, jos niin sovitaan. Useimmiten tarjoilut leivotaan itse, joten pesti sopii keittiöpuuhista pitävälle ihmiselle. Leipomuksissa täytyy ottaa huomioon erilaisia ruokavalioita, joten tarkkuus ja kiinnostus uusien reseptien etsimiseen on toki plussa. Itse pesti on kuitenkin hyvin vapaamuotoinen ja aika rento, koska työtä ei ole kovin usein.

Liekkiniekka (2 kpl)

Isäntien tehtäviin kuuluvat erilaiset monitoimihommat, esim. grilli- ja boolimestarina toimiminen Sanen tapahtumissa. Isäntä järjestää yhdessä tapsojen kanssa boolibileet loppuvuodesta ja vappuna taas on perinteisesti grillailtu. Ensi vuonna hankitaan myös Sanelle uusi grilli. Lisäksi isäntä voi autella siellä missä ehtii. Emännän tavoin tämä pesti on aika rento. 

Haalarimerkkivastaava (mieluusti 2 kpl)

Merkkivastaavan pestiin kuuluu merkkien myynti, postitus, säilyttäminen ja organisointi sekä kirjanpito. Lisäksi merkkivastaava pitää merkkivaraston ajantasaisena ja runsaana tilaamalla uusia merkkejä ja vaihtamalla niitä Osmassa muiden järjestöjen kanssa.

Fuksi- ja tutorvastaava

Toimii linkkinä hallituksen, tutoreiden ja fuksien välillä. Fuksi- ja tutorvastaavan tehtävänä on esimerkiksi laitoksen henkilökunnan auttaminen tutoreiden valitsemisessa sekä fuksien, tutoreiden ja hallituksen välisenä linkkinä toimiminen.

Kulttuurivastaava

Kulttuurivastaava järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia yhdessä muiden ainejärjestön toimijoiden kanssa. Tapahtuma voi olla esimerkiksi ekskursio vaikkapa teatteriin. Pestille ei ole tiettyjä raameja ja siitä syystä omaa luovuutta pääsee hyödyntämään tapahtumien suunnittelussa!

Toinen asia, mitä kulttuurivastaavana pääsee tekemään on JYYn kulttuurivaliokunnan kokouksiin osallistuminen. Valiokunnan kokouksissa saa ajankohtaista tietoa kulttuurikentän tapahtumista ja tilanteesta kampuksen, kaupungin ja opiskelijayhteisön kohdalla. Lisäksi valiokunnan kokoukset ovat hyvä väylä päästä vaikuttamaan näihin asioihin!

Liikuntavastaava (2 kpl)

Liikuntavastaava järjestää jäsenistölle liikunnallisia aktiviteetteja, jotka voivat olla esimerkiksi viikoittaisia liikuntavuoroja tai sitten suurempia liikuntatempauksia (esim. vaellusta ja retkeilyä jonnekin tai lajikokeiluja). Kädet ovat siis tässä hommassa aika vapaat: tee pestistä itsesi näköinen!

Työelämä- ja alumnivastaava (2 kpl)

Työelämä- ja alumnivastaavien tehtävänä on tarjota sanelaisille näkökulmia työelämään ja urapolkuihin sekä pitää yhteyksiä alumneihin. He pyrkivät löytämään Sanelle työelämäyhteistyökumppaneita ja miettivät, millaisista tapahtumista sanelaiset hyötyisivät (esim. alumnikahvit ja erilaiset työpajat).

Käytännössä vastaavat ovat yhteyksissä eri tahoihin (kuten yrityksiin ja ainejärjestötoimijoihin), suunnittelevat ja toteuttavat tapahtumia sekä tiedottavat ja keräävät palautetta niistä. Kuten tapahtumavastaavan pestissä, myös tässä pääsee verkostoitumaan ja järjestämään tapahtumia, mutta vähän pienemmässä mittakaavassa.

Työelämä- ja alumnivastaavalla ei tarvitse olla mitään erityistaitoja. Riittää, että olet oma-aloitteinen ja otat rohkeasti yhteyttä uusiinkin tahoihin. Voit hyötyä myös kekseliäisyydestä ja uteliaasta mielestä.

Kansainvälisyysvastaava

Kv-vastaava tutustuttaa ja kannustaa alamme kv-opiskelijoita (erasmus-vaihtarit, tutkinto-opiskelijat jne.) liittymään Saneen ja Sanen toimintaan.

Käytännössä siis kv-vastaava kertoo, mikä Sane on ja miksi Saneen kannattaa kuulua. Kv-vastaava auttaa tarvittaessa niin käytännön kysymyksissä kuin muihin sanelaisiin tutustumisessakin.

Kv-vastaavan pesti ei vaadi paljoa aikaa, eikä esimerkiksi englantia tarvitse osata mitenkään täydellisesti. Suuri osa suomen kielen kv-opiskelijoista puhuu suomea varsin hyvin!

Jos uusiin ihmisiin tutustuminen, kansainvälisyys ja pienimuotoinen kielitaidon kehittäminen kiinnostaa, suosittelen lämpimästi kv-vastaavana oloa <3

Ympäristö-ja kehitysyhteistyövastaava

Ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava osallistuu kehitys- ja ympäristövaliokuntien kokouksiin ja huolehtii, että Sanen toiminta on ympäristöystävällistä. Ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava voi halutessaan järjestää ympäristöön tai kehitysyhteistyöhön liittyvän tapahtuman tai tempauksen.