Historia

Perustaminen ja varhaiset vuodet

Sane ry on vanhimpia Jyväskylän yliopiston ainejärjestöjä. Professorit Ilkka Savijärvi ja Jaakko Lehtonen perustivat sen suomen kielen opiskelijoita varten syksyllä 1962 tarkoituksenaan edistää ammatillista ja tieteellistä näkemystä. Nimikilpailun tuloksena ainejärjestö nimettiin Aarni Penttilän keskeisen kielioppitermin mukaan.

Ensimmäisinä vuosina Sanen toiminnassa korostui kielitieteellisyys, mutta myös viihteellistä toimintaa on järjestetty vuodesta 1965 alkaen. Samoihin aikoihin opiskelijaradikalismi alkoi nostaa päätään, ja opiskelijat politisoituivat. Myös Sanesta haluttiin tehdä tiedostava opiskelijoiden etujärjestö, ja yhdistys rekisteröitiin 22.4.1967.

Vielä 1970-luvulla Sanen toiminta oli vahvasti poliittista, ja toiminnan päälinjana olivat asiaohjelmat. Välillä järjestettiin kuitenkin myös viihteellistä ohjelmaa, kuten tansseja ja diskoja, ja lisäksi Sanella oli lentopallovuoro. Poliittisuus näkyi yhdistyksen vastuualueissa ja nimityksissä: Sanella oli muun muassa ulkoasiainsihteeri. Vuonna 1972 Sane lakkoili muiden ainejärjestöjen tapaan hallintouudistusten puolesta. Järjestö laati ahkerasti adresseja ja kannanottoja hallintouudistustilanteen ja opintotuen vuoksi. 1970-luvulla poliittiset erimielisyydet aiheuttivat myös hallituksesta eroamisia kesken kauden.

Sane kuului jo 70-luvun alussa SKOL:ään eli suomen kielen opiskelijoiden liittoon, jonka toiminta loppui 1980-luvun alussa. Jatkajaksi perustettiin 90-luvun alussa Osma ry. 1970-luvulla Sane kuului Suomi–Neuvostoliitto-seuraan ja Jyväskylän yliopiston rauhankomiteaan.

Toiminnan painottuminen uudella tavalla

Hiljalleen Sanen toiminta on painottunut yhä enemmän vapaa-ajan viettoon. Sanen koulutus- ja sosiaalipoliittiset sektorit ovat kuitenkin edelleen aktiivisia, ja edunvalvonta Sanen tärkeä tehtävä. Nykypäivän toiminnasta kerrotaan enemmän Toiminta-sivulla.

1980-luvulla Sane alkoi julkaista Kantasuomalainen-lehteä, joka kuitenkin kuopattiin jo 1990-luvun alussa. Lehden jatkaja oli 1992 perustetty Happykieli-lehti, joka julkaistiin vuosittain ennen vappua. Vuonna 2002 Happykielen tilalle perustettiin ainejärjestölehti InSane, joka ilmestyy edelleen kahdesti vuodessa.

Historiansa aikana Sane on tehnyt paljon yhteistyötä esimerkiksi historian opiskelijoiden Tosineen ja kirjallisuuden opiskelijoiden Opuksen kanssa. Puheviestinnän opiskelijat kuuluivat Saneen 80-luvulle asti, ja yhteistyötä jatkettiin myöhemmin Parku-ainejärjestön kanssa. Yhteistyötä muiden kieltenopiskelijoiden kanssa Sane on tehnyt etenkin Yhdistyneiden Kieltenlukijoiden perustamisen jälkeen (vuodesta 2018 Lingviestien). Nykyään Sane järjestää tapahtumia yhteistyössä monien eri ainejärjestöjen kanssa.