Sane ry:lle Vuoden opiskelijateko 2015 -kunniakirja

Kielten laitos on myöntänyt Sane ry:lle Vuoden opiskelijateko 2015 -kunniakirjan Viestinnän työelämäillan järjestämisestä.

Sane ry:lle on myönnetty Vuoden opiskelijateko 2015 -kunniakirja Viestinnän työelämäilta kielten opiskelijoille -tilaisuuden järjestämisestä. Työelämäillan tarkoituksena oli tarjota tietoa viestintäalasta kielten opiskelijoille suunnattuna. Tilaisuuden järjesti yhteistyössä Sane ry ja Viesti ry, käytännön järjestelyissä tukea tarjosi kielten laitos.

Kunniakirjan myöntämisellä kielten laitos haluaa osoittaa Sanelle arvostuksensa siitä, että Sane havaitsi tarpeen viestinnän työelämätiedolle ja edisti sen saavuttamista tilaisuuden järjestämisen avulla.

Tilaisuuteen osallistui reilu 60 kielten opiskelijaa. Suurin osa osallistujista oli kieliasiantuntijalinjan opiskelijoita mutta lähes kolmasosa myös opettajalinjalta. Pääaineittain osallistujia oli eniten suomen ja englannin kielten oppiaineista. Osallistujia oli myös ranskan, ruotsin ja saksan kielestä sekä muutamasta muusta aineyhdistelmästä.

Vuoden opiskelijateko 2015 -kunniakirjoja myönnettiin laitoksella tänä vuonna myös toinen. Sane ry onnittelee myös Magna Cartaa kunniakirjan saavuttamisesta.