Yleinen

Sanen ja Corpuksen vabu alkoi rillailun merkeissä! (25.4.2022)

Terveisiä hallituksen kokouksesta! (21.1.2022)

Hei rakkaat sanelaiset!

Ensimmäisistä kouluviikoista on nyt selvitty, ja hallitus on palannut virallisesti sorvin ääreen!
Hallituksen ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin muun muassa vujujen ajankohtaa sekä sektorien kuulumisia.

Tsemppiä kaikille talveen ja opiskeluihin 

💙

Terkuin Sanen hallitus

Sanen aktiivit esittäytyivät fukseille (14.9.2021)

Esittelyillassa fuksit pääsivät myös sovittamaan haalareita.

Tiistai-iltana 14. syyskuuta Sanen aktiivit ja uudet opiskelijat kokoontuivat Seminaarinmäellä Fennicumin pihassa ja muodostivat siinä suuren ringin. Uudet ja vanhat kohtasivat, kun kaikki pääsivät esittäytymään toisilleen. Aktiivit myös kertoivat omista ainejärjestön toimialueistaan, jotta ne tulivat tutummiksi fukseille.

Esittelykierroksen jälkeen fuksit pääsivät sovittamaan haalareita pieninä ryhminä ja tekemään haalaritilauksen. Koska ilta oli viileä, sovitus tapahtui sisätiloissa. Iloinen puheensorina täytti Fennicumin alakerran, kun uudet sanelaiset pohtivat ja mallailivat, mikä haalarikoko olisi itselle sopivin.

Sovituksen yhteydessä aktiivit myös tarjosivat fukseille mahdollisuuden ostaa haalarimerkkejä. Merkit kiinnostivatkin opiskelijoita niin paljon, että osa mukaan varatuista merkeistä pääsi jopa loppumaan kesken. Onneksi kukin voi ostaa niitä lisää myöhemminkin. Selvää on, että fuksien uusiin haalareihin ommellaan paljon Sanen merkkejä.

Eveliina Lehtola

Fuksit (edessä) ja aktiivit kerääntyivät Fennicumin eteen.

Allekirjoitimme kannanoton korkeakouluopiskelijoiden jaksamisesta

Sane ry on allekirjoittanut yli 220 muun järjestön kanssa korkeakouluopiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia koskevan kannanoton. Kannanotto on luettavissa alla.

Korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia 

Yliopisto-opiskelijoiden etäopetus on jatkunut jo yli vuoden. Tällä hetkellä korkeakouluopiskelijoiden  arjessa korostuvat yksinäisyys, motivaation puute ja toivottomuus. Etäopiskelun ja virikkeiden  puuttumisen myötä itseohjautuvuuden ylläpitäminen on haastavaa, ja uupumus on lisääntynyt  korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Yhdessäkään aiemmassa korkeakouluopiskelijoiden  hyvinvointia koskevassa tutkimuksessa ei opiskelijoiden uupumus ole ollut yhtä suurta kuin  tuoreimmissa tutkimuksissa. Alustavien tulosten mukaan uupuneiden opiskelijoiden määrä on  kaksinkertaistunut verrattuna vuoden 2016 tilastoihin [1]. Suomen hallitus ei ole tarjonnut tarpeellisia  ja konkreettisia ratkaisuja korkeakouluopiskelijoiden tilanteeseen. Vinkit oman elämän kalenterointiin  tai tsempit jaksamiseen ovat ala-arvoisia tilanteessa, jossa kokonainen sukupolvi  korkeakouluopiskelijoita kärsii poikkeusoloista ja sen aiheuttamista vakavista lieveilmiöistä.  Jaksamattomuus ei ole yksittäisen opiskelijan asenneongelma. Kyse on rakenteellisesta, koko  sukupolvea koskettavasta kriisistä, johon on nyt tartuttava. Tämä kannanotto on meidän  hätähuutomme: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia. 

Opiskelijoilta ei voida vaatia poikkeusoloissa normaalia suoriutumista opintojen osalta, sillä  muutokset opetuksessa ovat vaikuttaneet väistämättä monien korkeakouluopiskelijoiden opintoihin  ja hyvinvointiin. Vaadittujen opintopisteiden määrää tulee huojentaa opintotuen osalta,  opintotukikuukausien määrää on lisättävä ja valmistumisen on saatava venyä vuodella ilman  sanktioita opintolainan hyvityksen osalta. Toimien on kosketettava kaikkia korkeakouluopiskelijoita,  jotka ovat opiskelleet koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa. Huojennuksista ei tule vaatia erillisiä  selvityksiä, vaan ne on taattava jokaiselle korkeakouluopiskelijalle. 

Hallitus kehotti tiedotustilaisuudessaan hakemaan apua uupumukseen. On useita tapauksia, joissa  terveyspalvelumme YTHS:n piiriin on vuodenvaihteessa tapahtuneen laajentumisen jälkeen ollut  miltei mahdotonta päästä. Resurssit eivät vastanneet opiskelijoiden tarvetta aiemminkaan.  Arkeamme ovat olleet viikkojen ja kuukausien odotukset hoitoon pääsyyn, ja esimerkiksi jonot  psykiatrille ovat olleet jopa yli puoli vuotta. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin vielä entistä kriittisempi;  ajanvarauspalvelu SelfChat on ollut poissa käytöstä jo kolme kuukautta, joten avun saaminen on  todella haastavaa. Tähän mennessä YTHS:lle ohjattu lisärahoitus on vain paikannut jo olemassa  olleita vuotokohtia. Kriisitilanteessa syntyneet ja syventyneet mielenterveysongelmat tarvitsevat  oman ylimääräisen budjettinsa. 

Opiskelijoita pitää pinnalla kliseinen toivo paremmasta huomisesta. Harva asia romahduttaa  jaksamista yhtä paljon kuin linjaus etäopetuksen jatkumisesta taas ensi lukukaudella. Päätöstä  etäopetuksen jatkumisesta ei tule tehdä löyhin perustein. Jokaisen linjauksen tulee olla joustava ja  ottaa huomioon pandemiatilanteen kehittyminen. Käytännön on oltava linjassa päätösten kanssa.  Jos opiskelijat ovat etäopetuksessa, ei heitä voi samaan aikaan vaatia tenttimään opintosuorituksia  fyysisesti yliopistolla. Jos etäopetusta päätetään jatkaa ensi syksynä, opetuksen laatuun on  panostettava. Opiskelijoiden oikeus laadukkaaseen ja turvalliseen koulutukseen täytyy taata myös  poikkeusaikana. 

Edunvalvojinamme opiskelijajärjestöissä eivät toimi hyvinvoinnin ammattilaiset, vaan yhtälailla  uupumuksesta kärsivät opiskelijat. Olemme väliinputoajia – haavoittuvaisia nuoria aikuisia keskellä  suuria elämänmuutoksia. Siksi sosiaaliset suhteet ja yhteisöllisyys ovat avainasemassa  opiskelijoiden jaksamisen kannalta. Uupumus ja muut mieltä varjostavat ongelmat ovat meidän  synkkä sukupolvikokemuksemme. Tilanne vaatii tehokkaita ratkaisuja. Vaadimme Suomen  hallitukselta uutta tiedotustilaisuutta, jossa tilanteemme vakavuus huomioidaan ja siihen vastataan  konkreettisin keinoin. 

Opiskelijoita ei tule kohdella kuin liukuhihnatavaraa, jonka voi mekaanisesti muuntaa tulevaisuuden  työvoimaksi. Yhteisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta yhteiskuntaa  riepottelevasta kriisistä palautuminen on mahdollista. Miten pystymme rakentamaan yhteiskuntaa  koronan jälkeen, kun tulevaisuuden asiantuntijat kärsivät uupumuksesta jo ennen työelämää?

Lähteet 

[1] Helsingin Yliopisto. Yliopisto-opiskelijat ovat tavallista uupuneempia koronakeväänä. 2020.  [Viitattu 11.3.2021]  

https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/opetus-ja-opiskelu-yliopistossa/yliopisto-opiskelijat-ovat-tavallista uupuneempia-koronakevaana?fbclid=IwAR08Ke2i3zJcge79mCzq880lj6YKu_34n o2QpU56WojTLoSafkoDyItcxw. 

Uudet Sane-aktiivit on valittu!

Kuukausi ennen joulua, etukäteislahjana Sane syyskokousti tiistaina 24.11.2020. Kokouksessa valittiin seuraavan vuoden hallitus ja muut aktiivit. Tekijät ja heidän kaikki pestinsä on listattu alle!

Sanen hallitus 2021:

Elisa Kuvaja (puheenjohtaja, Osma-edustaja)

Riina Linnainmaa (varapuheenjohtaja, viestintävastaava)

Essi Stenbäck (rahastonhoitaja)

Eevi Pulkkinen (sihteeri, viestintävastaava, työelämä- ja alumnivastaava)

Eeli Salo (koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava, liikuntavastaava, tapahtumavastaava)

Helka Luostarinen (haalarimerkkivastaava, liikuntavastaava, isäntä)

Vilma Järvelin (tapahtumavastaava)

Elsi Iso-Koivisto (yritysyhteistyövastaava, kulttuurivastaava, emäntä)

Hallituksesta valitaan myöhemmin vielä JANO- ja Lingviestit-vastaavat.

Sektorivastaavat ja muut tekijät:

Reetta Viljaharju (haalarimerkkivastaava, isäntä)

Aino Taskinen (tapahtumavastaava, InSanen päätoimittaja, kansainvälisyysvastaava)

Eveliina Lehtola (yritysyhteistyövastaava, työelämä- ja alumnivastaava)

Weera Koskela (koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava)

Henna Uotila (fuksi- ja tutorvastaava)

Peppi Kajoluoto (kehitysyhteistyö- ja ympäristövastaava)

Nea Vaahtera (emäntä)

Tuomo Niiranen (Osma-edustaja)

Onnea kaikille valituille!

Ensi vuoden toimintaa ohjaavat asiakirjat vahvistettiin

Kokouksessa myös vahvistettiin Sanen toimintasuunnitelma ja talousarvio eli budjetti ensi kaudelle.

Samalla käytiin läpi ja vahvistettiin Sanen strategia vuosille 2021–2024. Sanen visio muodostuu kolmesta pääkohdasta, jotka ovat yhteisöllisyys (niin järjestön sisällä kuin muiden järjestöjen ja toimijoiden välillä), kulttuurielämän kukoistus (nostaa esille kulttuuriin liittyviä kysymyksiä) ja aktiivisuus (järjestö ottaa aktiivisesti kantaa opiskelijoita koskeviin ajankohtaisiin asioihin ja ottaa huomioon koko jäsenistönsä, esim. saavutettavan ja esteettömän viestinnän avulla). 

Strategiassa määritellään Sanen arvoiksi hyvinvointi, vastuullisuus sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Kauttaaltaan tavoitteena on monipuolisesti tukea opiskelijoita ja edistää niin opiskelijoiden kuin (opiskelu)ympäristön parempaa huomista.

1 2 3 13