Sitsietiketti

Sitsit ovat pöytäjuhlia, joissa syödään hyvin ja lauletaan sitsilauluja. Sitseille ilmoittaudutaan etukäteen. Tarkista etukäteen sitsi-ilmoituksesta ainakin sitsien teema, aloitusajankohta ja se, pitääkö sitseille tuoda omat juomat (OPM = “Oma Pullo Mukaan”). Alle on koottu sitsietiketti, jonka tiedostamalla pääset pitkälle.

1 § Noudata pukukoodia

Sitseillä on teema, jonka mukaisesti osallistujien tulee pukeutua rangaistuksen uhalla.

2 § Ole ajoissa

Sitseiltä ei myöhästytä. Myös ohjelmatauoilta tullaan ajoissa takaisin pöytään. Myöhästyminen on rangaistavaa.

3 § Toastmastereiden sana on laki

Sitsejä johtavat Toastmasterit eli Toastit, jotka toimivat ikään kuin seremoniamestareina. Toastit antavat luvan istumiseen, ruokailun aloittamiseen ja puhumiseen. Mitään näistä ei saa tehdä ilman Toastin lupaa. Lisäksi Toastia kuunnellaan, Toastin päälle ei puhuta, Toastia puhutellaan kohteliaasti ja Toastilta pyydetään lupa pöydästä poistumiseen, esimerkiksi jos tarvitsee käydä vessassa.

Toastit voivat määrätä sitsikohtaisia sääntöjä ja heillä on oikeus rangaista, mikäli sitsietikettiä tai sitsikohtaisia sääntöjä ei noudateta.

4 § Puheenvuoroja käytetään laulutoiveisiin ja
sääntörikkomusten ilmiantamiseen

Osallistujat voivat pyytää Toasteilta puheenvuoron esittääkseen ehdotuksen seuraavaksi lauluksi tai ilmiantaakseen sääntörikkomuksen. Yleensä laulutoiveen esittänyt henkilö on velvoitettu aloittamaan laulun, mikäli Toastit hyväksyvät lauluehdotuksen.

5 § Miehet ovat herrasmiehiä

Miehet ovat herrasmiehiä sitsien alusta loppuun asti, ja käyttäytyvät sen mukaisesti. Erityisen herrasmiesmäinen mies on pöytäavecilleen, joka istuu hänen oikealla puolellaan.

6 § Taputa pöytään

Sitseillä ei olla mitään käsiä yhteen taputtavia apinoita. Suosionosoituksia voi antaa taputtamalla kämmeniä pöydän pintaa.

7 § Laulun jälkeen skoolataan

Jokaisen sitsilaulun jälkeen skoolataan. Skoolatessa malja kohotetaan ensin oman pöytäavecin kanssa, sitten toiselle vierustoverille ja lopuksi vastapäätä istuvalle henkilölle. (Miehet kohottavat siis oikealle, vasemmalle ja eteen – naiset puolestaan vasemmalle, oikealle ja eteen.) Laseja pelkästään kohotetaan, ei kilistetä yhteen.

8 § Säkeistöjen välissä voidaan välihuikata

Mikäli joku sitseille osallistuja huutaa säkeistöjen välissä “mellansup!”, kaikki osallistujat toistavat huudon ja ottavat juomastaan välihuikan. Välihuikkaa vaatinut henkilö on velvoitettu jatkamaan laulua huikan nautittuaan.

9 § Huonosti laulettu voidaan uusia

Mikäli sitsilaulanta epäonnistuu surkeasti, voi joku sitseille osallistuja huutaa kesken laulun “omstart!” Kaikki osallistujat toistavat huudon ja kyseinen säkeistö tai koko laulu aloitetaan alusta. Huudahdusta tulee käyttää varoen.

10 § Sinäkin olet sääntöjen valvoja

Kaikki valvovat kaikkia. Mikäli havaitset jonkun rikkovan sitsien sääntöjä, on rikkeestä viipymättä ilmoitettava Toastille.