Fuksin sanakirja

Tälle sivulle on koottu sanastoa, johon todennäköisesti törmäät opintojesi alussa. Jos missään vaiheessa ihmettelet, mistä ihmiset puhuvat – kysy. Sanasto voi olla vanhemmille opiskelijoille jo niin tuttua, että emme hoksaa selventää, mitä tarkoitamme. Jos tämän sivun sanastossa on puutteita, ota yhteyttä tiedottajaan (tiedottaja(a)sanery.org), niin selitämme puuttuvan sanan sinulle ja lisäämme sen tälle sivulle.

 

A

Agora = Mattilanniemen kampusalueen suurin rakennus, jossa esimerkiksi Sonaatin ravintola Piato sijaitsee. Kartassa Agoraa merkitään kirjaimilla Ag.

Ainejärjestö = Yliopistolla toimiva opiskelijayhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää saman oppiaineen opiskelijoita, ajaa näiden etuja ja järjestää toimintaa. Jyväskylän suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestö on Sane, jonka verkkosivuilla olet parhaillaan.

Aktiivi = Vastuuhenkilö, joka järjestää toimintaa ainejärjestön nimissä. Sanen aktiivit valitaan vuosittain seuraavaksi vuodeksi Sanen syyskokouksessa. Sanen aktiivit jakautuvat hallituslaisiin ja sektorivastaaviin, joita erottaa se, miten paljon vaikutusvaltaa toimijoilla on järjestöön. (ks. myös hallituslainen ja sektorivastaava)

Alumni = Yliopistotutkinnon suorittanut ja valmistunut opiskelija. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston alumneja ovat kaikki Jyväskylän yliopistosta valmistuneet, entiset opiskelijat.

Avoin yliopisto = Oppilaitos, jossa kuka tahansa voi maksua vastaan suorittaa korkeakouluopintoja. Opintojen avulla ei voi saada tutkintoa, mutta avoimessa yliopistossa opiskellut kurssit voi sisällyttää korkeakoulututkintoonsa, jos avoimen yliopiston opiskelijalla on (tai hän saa) tutkinnonsuoritusoikeuden tai opiskeluoikeuden varsinaiseen yliopistoon. Jyväskylän yliopiston utkinto-opiskelijat voivat hakea vuosittain joihinkin maksuttomiin avoin yliopiston opintokokonaisuuksiin (ks. https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/tutkinto-opiskelijat/2016-2017)

 

B

Belvedere = C-rakennuksen alakerrassa sijaitseva Semman kahvila.

 

C

Capitolium = Seminaarinmäellä sijaitseva Alvar Aallon suunnittelema yliopiston päärakennus. Capitolium oli monta vuotta remontissa, mutta sen historialliset ovet avautuivat opiskelijakansalle syksyllä 2017.

D

Dekaani = Henkilö, joka johtaa tiedekuntaa. (ks. tiedekunta.)

Demo = Eräs kurssien mahdollinen suoritustapa tai osa suoritustapaa. Demoja kutsutaan oppiaineessamme myös nimellä “pienryhmätyöskentely.” Demoissa läsnäolijoita on vähemmän kuin luennolla ja työskentely on osallistavampaa. Usein demoilla on läsnäolopakko.

 

E

Ekskursio = Yritysvierailu, opintomatka tai vastaava reissu, joka kestää yhden tai useamman yön yli. Ekskursiolla voi olla erikseen virallinen ja vapaamuotoinen osuus tai se voi olla täysin virkistystarkoituksessa järjestetty.

 

F

Fennicum / Fennari = Yksi yliopiston rakennuksista ja suomen kielen opiskelijoiden kotipesä. Sinulla tulee hyvin todennäköisesti olemaan Fennarilla luentoja ja demoja. Fennari sijaitsee Seminaarinmäellä ja kartassa sitä merkitään kirjaimella F.

Fuksi = Ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelija.

 

G

Gradu = Pro gradu -tutkielma. Kirjoitetaan maisterin tutkinnon loppuvaiheessa. Käytännössä gradu on rajattuun aiheeseen kohdistuva tutkimus.

 

H

Hallituksen kokous = Noin kerran kuussa järjestettävä kokous, jossa keskustellaan Sanen asioista.  Tarjolla on useimmiten jotain pientä purtavaa. Kaikki sanelaiset ovat tervetulleita kokoukseen milloin tahansa: voit kuunnella tai osallistua keskusteluun. Hallituksen kokouksissa päätösvalta on kuitenkin vain hallituksella.

Hallitus = Vastuuhenkilöistä koostuva ryhmä, jonka jäsenet on valittu Sanen syyskokouksessa hallituksen vastuutehtäviin. Hallituksella on toiminta- ja päätösvalta Sanessa.

Hallituslainen = Sanen syyskokouksessa valittu vastuuhenkilö, joka järjestää opiskelijajärjestön toimintaa ja on päätösvaltainen hallituksen kokouksissa. Hallituslaiset ovat niitä, ketkä voivat eniten vaikuttaa Sanen toimintaan, sillä hallituslaisilla on toiminta- ja päätösvalta. (ks. myös sektorivastaava ja aktiivi)

Henkilökohtainen käyttäjätunnus = Jokainen Jyväskylän yliopiston opiskelija saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen, joka mahdollistaa pääsyn kaikkiin Jyväskylän yliopiston järjestelmiin (yliopiston tietokoneille, sähköpostiin, Korppiin, Optimaan, kirjaston tietokantoihin ja langattomaan verkkoon…) Käyttäjätunnus koostuu omista nimikirjaimistasi ja tunnus pitää aktivoida käyttöön heti opintojen alussa. Yliopiston it-palveluista voi lukea lisää suoraan uusille opiskelijoille suunnatusta tietopaketista https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/tutoriaalit/uudelle. Myöhemmin opintojen aikana käyttäjätunnusta voi hallita http://salasana.jyu.fi -palvelussa.

HOPS = Henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka avulla saat kurssisi järjestykseen ja tiedät, mitä kursseja sinun tulee milloinkin suorittaa.

 

I

Ilokivi = JYYn ylioppilastalo sekä lounasravintola Ilokivi Seminaarinmäen kampuksella. Ilokivi toimii opiskelijoiden kohtaamispaikkana, siellä siellä järjestetään monenlaisia kulttuuritapahtumia (mm. KampusKinon ja Ylioppilasteatteri JYT:n esitykset). Rakennusta merkitään kartassa kirjaimilla ILO.

InSane = Sanen ainejärjestölehti. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja sen tekemiseen saavat osallistua kaikki lehden tekemisestä kiinnostuneet sanelaiset.

Isamail = Isa-posti. Sähköpostipalvelu, johon kaikki Jyväskylän yliopiston opiskelijat saavat sähköpostiosoitteen muotoa etunimi.x.sukunimi(a)student.jyu.fi. Palvelu pohjautuu Gmail-sähköpostiin ja toimii samalla tavalla kuin Gmail.

 

J

JYKDOK = Verkkopalvelu, josta löydät Jyväskylän yliopiston kirjaston tarjoamat sähköiset ja painetut aineistot. Tarvitset JYKDOKia esimerkiksi silloin, kun haluat tietää, missä hyllyssä tarvitsemasi kirja tai lehti on. Lisäksi JYKDOKiin pääsee kirjautumaan omalla opiskelijakortilla (aktivoitava ensin palvelutiskillä) ja PIN-tunnuksella. Kirjautumalla JYKDOKiin pääset uusimaan lainasi, varaamaan kirjoja sekä aktivoit samalla käyttöösi kirjaston e-aineistot ja niiden etäkäytön.

JYY = Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, joka toimii opiskelijoiden omana etu- ja palvelujärjestelmänä. JYYhyn kuuluvat kaikki yliopiston opiskelijat alaan ja pääaineeseen katsomatta. Opiskelijan pitää maksaa vuosittain JYYn jäsenmaksu, jonka maksamalla hän samalla ilmoittautuu läsnäolevaksi opiskelijaksi yliopistoon. Todisteeksi jäsenyydestä opiskelijat tilaavat opiskelijakortin, johon liimataan kortin voimassaolon todistava lukuvuosi- tai lukukausitarra. Jäsenmaksun maksettuaan perustutkinto-opiskelija on oikeutettu muun muassa opiskelijahintaisiin aterioihin, joukkoliikenteen alennuksiin ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin.

 

K

Kandi = Voidaan tarkoittaa joko kandidaatin tutkielmaa (“Kirjotan mun kandia”) tai henkilöä, joka on suorittanut kandidaatin tutkinnon eli Suomen yliopistojen alemman korkeakoulututkinnon (“valmistunut kandiksi”).

Kevätkokous = Sanen maalis-huhtikuussa järjestämä yhdistyksen kokous, jossa esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään edellisen vuoden hallituksen vastuuvapauden myöntämisestä.

Koppa = Verkko-oppimisympäristö, jossa kurssien opettajat jakavat kurssilaisille oppimateriaalia. Koppa on erityisesti käytössä esimerkiksi kirjallisuuden oppiaineen kursseilla. Myös avoin yliopisto käyttää Koppaa. (Lue lisää Tärkeät verkkopalvelut -sivulta)

Koulutussuunnittelija (ent. amanuenssi) = Laitoksella toimiva opintojen ohjaaja ja järjestelijä. Koulutussuunnittelijan tehtäviin kuuluu hallinto-, suunnittelu-, selvitys- ja tiedotustehtäviä. Koulutussuunnittelija on opintojen yleismies – jos opinnoissasi on jotain epäselvää, joka ei liity mihinkään yksittäiseen kurssiin ja siten kurssin opettajalle, koulutussuunnittelijalta tiedusteleminen on hyvä vaihtoehto.

Korppi = Jyväskylän yliopiston syksyllä 2019 hyljätty opintotietojärjestelmä, jonka korvasi Sisu (ks. Sisu). Tulet kuulemaan paljon nostalgisointia Korppiin liittyen tulevien vuosien aikana.

Kortepohjan ylioppilaskylä = Kortepohjassa sijaitseva alue, jossa on JYYn omistamia asuntoja. Asuntoja vuokrataan Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.

 

L

Laitos = Kutsutaan myös ainelaitokseksi. Laitokseen voi kuulua useampi samankaltainen oppiaine. Sanelaisten laitos on kieli- ja viestintätieteiden laitos, ja meidän kanssamme samaan laitokseen kuuluu siis kaikki muut kielten ja viestinnän opiskelijat.

Lingviestit =Lingviestit on eräs Sanen kattojärjestöistä. Lingviesteihin kuuluvat kaikki Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksen oppiaineiden ainejärjestöt: Astérix (romaaninen filologia, italian ja espanjan kieli), Magna Carta (englannin kieli), Sane (suomen kieli), Sputnik (venäjän kieli ja kulttuuri), Sturm und Drang (saksan kieli ja kulttuuri), Svenska Klubben (ruotsin kieli), Taberna Latina (latinan kieli), Viito! (suomalainen viittomakieli), Lööppi (journalistiikka) ja Parku (viestintä).

Lozzi = Yksi Semman omistamista opiskelijaravintoloista. Sijaitsee Seminaarinmäen kampuksella P-rakennuksessa (Philologica).

 

M

Maisteri = Henkilö, joka on suorittanut Suomen yliopiston ylemmän korkeakoulututkinnon eli maisterin tutkinnon.

Mattilanniemi = Jyväskylän yliopiston kampusalue Jyväsjärven rannalla. Mattilanniemessä sijaitsee mm. Agora-rakennus.

Merkkimarkkinat = Stimulus ry:n organisoima tapahtuma, jossa useat yliopiston opiskelijajärjestöt myyvät haalarimerkkejään.

Merkkimyynti = Merkkimarkkinoita pienimuotoisempi tapahtuma, jonka Sane järjestää itse. Merkkimyynneissä Sane myy merkkejään usein itsenäisesti tai yhteistyössä muutaman muun ainejärjestön kanssa.

Merkkiompeluilta = Ilta, johon useampi henkilö kokoontuu ompelemaan haalarimerkkejä. Joissain Sanen järjestämissä merkkiompeluilloissa on myös mahdollisuus samalla ostaa uusia haalarimerkkejä.

Mökkiseminaari / Möse = Sanen järjestämä tapahtumaviikonloppu. Sanelaiset kokoontuvat isoon mökkiin vailla moderneja mukavuuksia ja viettävät viikonloppua luonnonkauniissa maisemissa. Mökkiseminaari tarjoaa luonnon rauhaa, takkatulen loimua, saunomista puulämmitteisessä rantasaunassa sekä äärimmäisen mukavaa yhdessäoloa.

 

O

Opinkivi = Seminaarinmäen kampusalueella sijaitseva rakennus, jossa on muun muassa varattavissa oleva sauna.

Opintopiste / noppa / oopee = Standardi, jonka mukaan korkeakouluopiskelijan työmäärä mitataan. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Lukuvuodessa tulisi suorittaa noin 60 opintopistettä, mikäli mielii valmistua viidessä vuodessa.

Opintoviikko = Vuoteen 2005 asti käytössä ollut tapa mitata korkeakoulututkintojen laajuutta. Yksi opintoviikko vastaa noin 1,5 opintopistettä.

OPM = Yleensä opiskelijatapahtumien (kts. Sitsit)  yhteydessä, “Oma Pullo Mukaan.”

Oppiaine = Täsmällinen oppiaine, jota opiskelemme. Sanelaisten oppiaine on suomen kieli. Joskus puhutaan oppiaineen kokouksesta, joka tarkoittaa kokousta, jossa on paikalla suomen kielen henkilökunta ja opiskelijat.

Optima = Verkko-oppimisympäristö, jossa kurssien opettajat jakavat kurssilaisille oppimateriaalia. Joillain kursseilla Optima voi toimia myös keskustelualustana. (Lue lisää Tärkeät verkkopalvelut -sivulta)

Osma (järjestö) = Kieliopillinen termi, joka tarkoittaa objektin sijaista määrän adverbiaalia. Osma on myös kattojärjestö, jonka alle kuuluvat kaikkien Suomen yliopistojen suomen kielen opiskelijat. Osmaan kuuluvat seuraavat kuusi ainejärjestöä: Siula ry (Helsinki), Kanta ry (Turku), Kopula ry (Tampere), Suma ry (Oulu), Sane ry (Jyväskylä) ja Täky ry (Joensuu). Osman pyrkimyksenä on lisätä eri yliopistojen ja suomen kielen laitosten/yksiköiden sekä opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja nostaa suomen kielen opetuksen profiilia ja asemaa.

Osma (tapahtuma) = Osma järjestää kaksi kertaa vuodessa samannimisen, kaikille suomen kielen opiskelijoille suunnatun tapahtumaviikonlopun. Kukin Osman ainejärjestöistä on vuorollaan vastuussa Osman järjestämisestä. Osmassa on hieman virallisehkoa kokous- ja luento-ohjelmaa, mutta etupäässä vapaamuotoista ohjelmaa. Osma-viikonloppuihin kuuluvat lähes poikkeuksetta saunaillat ja sitsit sekä legendaarinen Osma-turnaus, jossa järjestöt ottavat toisistaan mittaa.

 

R

Ruusupuisto = Jyväskylän yliopiston kampusalue Vapaudenkadun ja Alvar Aallon kadun välissä. Ruusupuistossa sijaitsee esimerkiksi kasvatustieteiden tiedekunta ja opiskelijaravintola Uno.

 

S

Sane = Kieliopillinen termi, joka tarkoittaa sanaa puheen tai tekstin osana. Sane on myös Jyväskylä yliopiston suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestö, joka valvoo opiskelijoiden oikeuksien toteutumista ja järjestää opiskelijoille kaikenlaisia hauskoja tapahtumia.

Sektorivastaava = Sanen vuosikokouksessa valittu vastuuhenkilö, joka järjestää Sanen toimintaa ja tekee yhteistyötä hallituslaisten kanssa, mutta ei ole päätösvaltainen hallituksen kokouksissa. Sektorivastaavat eroavat hallituslaisista siinä, että heillä on vain toimintavalta. (ks. myös hallituslainen ja aktiivi)

Seminaari / semma = Tapahtuma, jossa osallistujat esittelevät tutkimuksiaan yleisölle keskustelua varten. Seminaarilla voidaan tarkoittaa myös kandi- tai gradututkielman tekemiseen tähtäävää seminaarikurssia. Seminaarikurssi jatkuu yleensä koko vuoden, ja sen olennaisena osana on muiden osallistujien tutkimusten opponointi. Opponoinnin tarkoituksena on esittää esiteltävästä työstä rakentavaa kritiikkiä ja näin helpottaa työstä keskustelua.

Seminaarinmäki =  Jyväskylän yliopiston vanhin kampusalue Jyväskylän keskustan tuntumassa.

Semma = Yritys, joka tarjoaa ravintola-, kahvila- ja juhlapalveluja. Jyväskylän yliopiston kampuksilla on useita Semman ravintoloita, joista saat lounaan opiskelijahintaan voimassaolevalla opiskelijakortilla. Semman toimipisteisiin ja ruokalistoihin voit tutustua Semman sivuilla https://www.semma.fi/.

Sisu = Jyväskylän yliopiston syksyllä 2019 käyttöön otettu opintotietojärjestelmä. Sisussa esimerkiksi suunnittelet omat opintosi, ilmoittaudut kursseille ja tentteihin, näet omat opintosuorituksesi sekä voit koota opintosi ja hakea lopulta tutkintoa. Kukaan yliopistolla ei oikein vielä tiedä mitä kaikkea Sisusta löytyy ja kuinka sitä käytetään, joten varustauduthan suurella hyppysellisellä kärsivällisyyttä Sisun kanssa seikkaillessasi!

Sitsit = Opiskelijatapahtuma, jossa noudatetaan ns. Toastmastereiden käskyjä sekä sitsisääntöjä. Sitseillä istutaan pöytien äärellä sekä lauletaan sitsilauluja. Erinäiset virvokkeet kuuluvat asiaan. Lue sitseistä tarkemmin sitsietiketti -sivulta.

Suuri graduseminaari = Oppiaineessamme keväisin ja syksyisin järjestetty seminaari, jossa kukin graduntekijä esittelee ensin yhdessä seminaarissa oman gradunsa tutkimussuunnitelman ja myöhemmässä seminaarissa valmiin työnsä. Graduista kiinnostuneet ovat tervetulleita seminaariin kuuntelemaan esityksiä. Seminaariin saa mennä koko seminaarin ajaksi tai siellä voi käydä kuuntelemassa vain haluamansa esitelmät. Sanen emäntä järjestää kahvituksen Suureen graduseminaariin.

Syke = Yksi Semman omistamista opiskelijaravintoloista. Sijaitsee Seminaarinmäen kampuksella L-rakennuksessa (Liikunta).

Syyskokous = Sanen marraskuussa järjestämä yhdistyksen kokous, jossa valitaan uudet vastuuhenkilöt eli aktiivit Saneen. Lisäksi kokouksessa valitaan toiminnantarkastajat kuluneelle vuodelle ja vahvistetaan yhdistyksen toiminnalliset ja taloudelliset yleislinjat.

Sähköpostilista = Sähköpostiosoitteiden rekisteri, jolle liitytään omalla sähköpostisoitteella. Listoille voi yleensä liittyä ja niiltä voi poistua itse. Useat yliopiston asiat tiedotetaan erilaisten sähköpostilistojen kautta. Listat ovat käteviä, sillä listan osoitteeseen lähetetty viesti välittyy kaikille listan jäsenille heidän omiin sähköposteihinsa. Myös Sanella on oma sähköpostilista, jolle kannattaa liittyä, jotta Sanen tiedotus saavuttaa sinut.

 

T

Tapsa = tapahtumavastaava. Suunnittelee Sanelle erilaisia tapahtumia kuten sitsejä, lautapeli- ja karaokeiltoja sekä vapun rientoja.

Tiedekunta = Yliopiston hallinnollinen yksikkö, joka kokoaa yhteen lähekkäisten tieteenalojen laitokset. Sanelaisten tiedekunta on humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Tiedekuntaa johtaa dekaani.

Tilia = Yksi Semman omistamista opiskelijaravintoloista. Sijaitsee Seminaarinmäen kampuksella T-rakennuksessa. Tiliasta ei saa enää opiskelijahintaista ruokaa, mutta halutessaan siellä voi ruokailla kalliimpaan hintaan.

 

U

Uno = Yksi Semman omistamista opiskelijaravintoloista. Sijaitsee Ruusupuistossa (RUU). Uno on kasvispainotteinen ravintola.

 

V

Vastuuhenkilö = ks. aktiivi.

 

Y

Yhdistyksen kokous = Sanen kokous, jossa päätetään tärkeimmistä Sanea koskevista asioista. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella yhdistyksen jäsenmaksun maksaneella on puhe-, esitys- ja äänioikeus. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään keväisin ja syksyisin, ja näillä molemmilla kokouksilla on omat erityistehtävänsä (ks. ”Syyskokous” ja “Kevätkokous”). Yhdistyksen kokousta voidaan kutsua myös nimellä varsinainen kokous.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) = ”Opiskelijoiden terveysasema.” YTHS:n palveluita ovat yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palvelut. Olet oikeutettu käyttämään palveluita, kun olet maksanut jäsenmaksusi JYYlle. Lue lisää terveydenhoitopalveluista YTHS:n sivuilta. http://www.yths.fi/

Ylistönrinne = Jyväskylän yliopiston kampusalue Jyväsjärven rannalla, Mattilanniemeä vastapäätä Ylistönsillan toisella puolella. Ylistönrinteellä sijaitsevat mm. kemian ja fysiikan laitokset.

 

Ä

Ännännen vuoden opiskelija = N:nnen vuoden opiskelija. Opiskelija, joka on opiskellut yli viisi vuotta.